Tag Archives: GIS

ElasticSearch 6 – Spatial Queries with RestHighLevelClient and Java – Part 2: GeoBoundingBoxQuery and GeoPolygonQuery

Introduction In previous article, we elaborated on the ElasticSearch’s GeoDistanceQuery. This time we’ll demo how to develop a  GeoBoundingBoxQuery  and a GeoPolygonQuery. The code is still written in Java/Spring but instead of using ‘hellhole Belgium’ (quote unquote) as a location, we use … Continue reading

Posted in GIS, Java | Tagged , ,

Locatie Analyse met Geopunt | Open Data | Google My Business

Inleiding Recent werd mij, door een accountantskantoor, de vraag gesteld om mee te helpen aan een kleine analyse om de optimale locatie van een nieuw kantoor te bepalen. Voor deze analyse waren de locatie van bestaande klanten enerzijds en het … Continue reading

Posted in Functioneel, GIS, Nederlands | Tagged | Leave a comment

GIS introductie met voorbeeld van een heat map, CartoDB map, QGIS map – deel 1

Deze keer publiceren we een iets meer theoretisch maar hoopvol toch nog steeds praktisch artikel met betrekking tot basis functionaliteit in GIS of Geografische Informatie Systemen. Als publiek mikken we vooral op de KMO eigenaar of de IT of applicatie … Continue reading

Posted in Functioneel, GIS, KMO | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Praktische GIS Toepassing

Bestaat er een correlatie tussen jeugdwerkloosheid enerzijds en inbraken in woningen anderzijds? Een gewaagde stelling die gelukkig niet overeen lijkt te stemmen met de waarheid. We kunnen dit ook bewijzen met een praktische en zeer intuïtieve GIS toepassing. In deze … Continue reading

Posted in GIS, Google, Nederlands | Tagged , , | Leave a comment