Category Archives: GIS

ElasticSearch 6 – Spatial Queries with RestHighLevelClient and Java – Part 2: GeoBoundingBoxQuery and GeoPolygonQuery

Introduction In previous article, we elaborated on the ElasticSearch’s GeoDistanceQuery. This time we’ll demo how to develop a  GeoBoundingBoxQuery  and a GeoPolygonQuery. The code is still written in Java/Spring but instead of using ‘hellhole Belgium’ (quote unquote) as a location, we use … Continue reading

Posted in GIS, Java | Tagged , ,

ElasticSearch 6 – Spatial Queries with RestHighLevelClient and Java – Part 1: geoDistanceQuery

This project has been designed/developed as a POC. Focus of the POC is to test some Spatial Queries against Elasticsearch (ES). In the following posts, we’ll elaborate on 3 following types of Spatial Queries: retrieve objects within certain distance retrieve … Continue reading

Posted in GIS, Java

Locatie Analyse met Geopunt | Open Data | Google My Business

Inleiding Recent werd mij, door een accountantskantoor, de vraag gesteld om mee te helpen aan een kleine analyse om de optimale locatie van een nieuw kantoor te bepalen. Voor deze analyse waren de locatie van bestaande klanten enerzijds en het … Continue reading

Posted in Functioneel, GIS, Nederlands | Tagged | Leave a comment

Mobiliteitsscan | Mobility scan with RESTful services – part II

A “mobiliteitsscan” or mobility scan helps to map the current travel behaviour within your company and identifies the number of employees for whom real alternatives exist to travelling by car during the rush hour. Public transport, a bike or a Uber … Continue reading

Posted in English, GIS

Elasticsearch and GEO query – Geo Point Type

Elasticsearch has become an extremely popular search engine but … as so often … documentation could be improved still quite a bit. Find below a short tutorial on how to identify (map) a field as geo_point field and FYI, the … Continue reading

Posted in GIS, Java, Technical | Tagged , | Leave a comment

GIS introductie met voorbeeld van een heat map, CartoDB map, QGIS map – deel 1

Deze keer publiceren we een iets meer theoretisch maar hoopvol toch nog steeds praktisch artikel met betrekking tot basis functionaliteit in GIS of Geografische Informatie Systemen. Als publiek mikken we vooral op de KMO eigenaar of de IT of applicatie … Continue reading

Posted in Functioneel, GIS, KMO | Tagged , , , , , , | Leave a comment

GIS introduction with example of heat map, CartoDB map, QGiS map – part 1

This time a less practical but a bit more theoretical and hopefully still useful post on GIS or Geographic Information Systems. The audience of this post is the SME owner, the IT manager or the application manager who is not very familiar … Continue reading

Posted in English, GIS | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Praktische GIS Toepassing

Bestaat er een correlatie tussen jeugdwerkloosheid enerzijds en inbraken in woningen anderzijds? Een gewaagde stelling die gelukkig niet overeen lijkt te stemmen met de waarheid. We kunnen dit ook bewijzen met een praktische en zeer intuïtieve GIS toepassing. In deze … Continue reading

Posted in GIS, Google, Nederlands | Tagged , , | Leave a comment