Mobiliteit – meten is wetenMobiliteit is ‘hot’ en vele bedrijven besteden hier, anno 2018, veel aandacht aan.

De meest gekende invalshoek is dan vooral :

andere vervoersmiddelen dan de bedrijfswagen inzetten om file-problematiek te beperken. Andere vervoersmiddelen zijn dan vaak de fiets, de e-bike en/of het car-poolen en/of openbaar vervoer en de doelgroep is vaak de groep van werknemers die, met beperkte inspanning en/of verlies van tijd, een ander vervoersmiddel dan de bedrijfswagen kan gebruiken.

Stilzitten is een gevaarlijke bezigheid

Een eerste andere invalshoek is de gezondheid van werknemers en vooral het gevolg van te lang stilzitten op dagdagelijkse basis. Het zou dus interessant zijn om proactief een groep van werknemers, die enkel de bedrijfswagen als vervoersmiddel gebruiken, in kaart te brengen en om, in overleg, te bespreken of er bvb een verhoogd risico op ziekte is.

You’re driving yourself to burnout, literally

Een tweede andere invalshoek is om werknemers, die gedurende lange tijd aan erg stresserend woon-werk-verkeer worden blootgesteld, in kaart te brengen. Meer en meer bedrijven beseffen dat dit niet alleen uitermate demotiverend is maar potentieel ook tot ziekte en zelfs een burn-out kan leiden.

Objectieve bronnen zijn bvb deze post in het Nederlandse Weet magazine en dit onderzoek van de Canadese Annie Barreck. Zij concludeert bvb dat pendelen, indien meer dan 20 minuten enkele afstand, het risicio op een burnout ernstig verhoogt.

Zelf proactief werknemers, die gedurende lange tijd in de file staan, kunnen identificeren om zo alternatieven aan te bieden (opdracht die beter ligt qua locatie, car-poolen …) is dus een duidelijke meerwaarde en HR managers zouden zelf kunnen beslissen om een objectieve policy met betrekking tot mobiliteit in het personeelsbeleid van de firma op te nemen.

Meten is weten

Een mobiliteitsscan of mobiscan geeft inzicht in het woon-werk verkeer van de werknemers van een bedrijf en is een uitstekend voorbeeld van een GIS-oplossing omdat het zo snel, eenvoudig en geautomatiseerd kan worden uitgevoerd.About IctDynamic.Be

IctDynamic designs and develops affordable software applications for the SME We focus on • Java Freelance missions • GIS and geographical solutions • Freelance missions as project manager (certified), analyst, architect, Java software engineer
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.