Locatie Analyse met Geopunt | Open Data | Google My Business

Inleiding

Recent werd mij, door een accountantskantoor, de vraag gesteld om mee te helpen aan een kleine analyse om de optimale locatie van een nieuw kantoor te bepalen. Voor deze analyse waren de locatie van bestaande klanten enerzijds en het woonadres van de werknemers van de onderneming anderzijds de voornaamste invalshoeken. Naar mijn mening, en mede op basis van de dagdagelijkse fileproblematiek waar velen van ons mee worden geconfronteerd, is ook de bereikbaarheid met auto of eventueel openbaar vervoer een belangrijke factor.

 

In dit artikel gaan we in op de in Vlaanderen beschikbare functionaliteit met betrekking tot GIS en focussen we ons op 3 GIS oplossingen met name Geopunt (uithangsbord voor geografische informatie in Vlaanderen), Open Data en Google Maps | Google My Business.

We combineren de beschikbare informatie eerder dan een vergelijking te maken en we focussen op “het zoeken naar een geschikte locatie voor een nieuw te bouwen garage in de regio van Vilvoorde”.

Finaal vermelden we in het artikel een eenvoudige en zelf geschreven software utility op basis van een excel die het mogelijk maakt om een analyse te doen met betrekking tot woon-werk-verkeer en die per werknemer het aantal kilometers en de tijd berekent  en dat voor auto, fiets of openbaar vervoer als vervoersmiddel.

 

Geopunt

Geopunt biedt kant-en-klare kaarttoepassingen aan met betrekking tot verschillende thema’s. De focus ligt duidelijk op maatschappelijk relevante geografische gegevens en niet op commerciële informatie.

Voor en nadelen van Geopunt: 

+ gebruiksgemak  (na een evidente en te respecteren leercurve)

+ mogelijkheid om eigen kaarten te importeren en te integreren

+ hindernissen en geplande werkzaamheden kunnen periodiek worden opgevraagd en aantal thema’s of datasets (vrije tijd, woning etc.) is erg groot

+ er kan gewerkt worden met meerdere lagen (layers)

+ met de Geopunt4Qgis plugin is het mogelijk om een koppeling te maken met het populaire systeem GQIS (zie verder)

+ portaal tot meerdere RESTful webservices

Via de 2 screenshots zien we dat er een aantal percelen beschikbaar zijn niet ver van Eppegem (onze voorkeur vanwege het aanwezige treinstation waardoor medewerkers openbaar vervoer kunnen gebruiken)

mobiliteit-garage vilvoorde-geopunt

Usage Geopunt – 1

mobiliteit-garage vilvoorde-2-geopunt

Usage Geopunt – 2

 

 

Google Maps | Google My Business 

Google focust met Google My Business duidelijk op commerciële informatie en deze informatie is handig omdat de aanwezigheid van concurrentie een cruciaal element is in onze beslissing met betrekking tot het op te richten filiaal.

 

Voor en nadelen van Google Maps | Google My Business: 

+ gebruiksgemak

+ goed geïntegreerde visualisering van de files

+ REST API om een softwarematige koppeling te maken. Hiermee kan commerciële informatie worden uitgelezen. Met onze utility, Dynamic Query Tool, helpen wij U graag in het verzamelen van informatie (zie ook artikel Google My Business – uitlezen van bedrijfsinformatie).

–  redelijk wat informatie is niet up-to-date (nieuwe ondernemingen worden wel toegevoegd maar stopgezette bedrijven worden niet verwijderd of adresgegevens worden niet aangepast).

 

mobiliteit-garage-vilvoorde-google maps

Usage of Google Map Places | Google My Business

 

mobiliteit - my business places - response

Voorbeeld Response Dynamic Query Tool

Open Data

Open Data is, onder andere ten gevolge van de bredere ondersteuning door de overheid, enorm toegenomen aan populariteit. Open Data Forum en  Datasets Data Gov Be en locale GIS portals zoals Open Data Antwerpen bevatten heel wat waardevolle informatie in meerdere bestandsformaten (JSON, CSV, SHP, GML).

 

TomTom

Finaal vermelden we nog TomTom waar de focus ook op commerciële informatie ligt.

mobiliteit-garage-vilvoorde-tomtom

TomTom – gebruik commerciële infomatie

 

Excel & Google Maps

Deze utility is, zoals reeds eerder vermeld in een ander artikel,  recent geschreven voor een dienstenleverancier in Antwerpen en wordt nu ook gebruikt door Bike to Work van de Fietsersbond bij het benaderen van hun klanten. Deze excel is softwarematig gekoppeld aan Google Maps en berekent per werknemer (op basis van een combinatie van huis-adres en werk-adres) de afstand en de tijd en dat voor meerder vervoersmiddelen.

Bike to Work-coördinator Dieter Snauwaert: “Het online motivatie-programma Bike to Work ondersteunt werkgevers die hun medewerkers willen stimuleren tot meer fietsgebruik in woon-werkverkeer. De door ICTDynamic ontwikkelde utility brengt het aanwezige fietspotentieel binnen de onderneming  in kaart op basis van de woon- en werkadressen van de medewerkers. Via de ingebouwde link naar GoogleMaps worden de reisafstanden en –tijden berekend. Dit is direct bruikbare informatie om zicht te krijgen op welke medewerkers mogelijk in aanmerking komen voor woon-werkverkeer met de (elektrische) fiets, openbaar vervoer, wagen of genetwerkte mobiliteit. Een startpunt voor u als werkgever om de modal shift te realiseren. We hebben enkel een Excel-bestand met een (geanonimiseerd) overzicht van de woon- en werkadressen van uw medewerkers.”

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=NwWHFN5NIA4]

Voor en nadelen van onze Excel utility:

+ gebruiksgemak

+ kost (minimaal)

+ adres  gegevens worden verrijkt met longitude en latitude die daarna herbruikbaar zijn (in bvb QGIS)

– volume van te verwerken adressen is beperkt tot 2000 per dag

 

QGIS – Quantum GIS

QGIS is een populair open source Geografisch Informatie Systeem en deze tool is erg handig in onze analyse omdat het ook toelaat om met meerdere lagen te werken en we daardoor heel gemakkelijk externe data (transportmogelijkheden, grenzen van gemeentes, nutsvoorzieningen), concurrentie (Dynamic Query Tool) en woongegevens van werknemers (via de Excel utility) in kaart kunnen brengen. Deze opzet kan als volgt worden voorgesteld:

IctDynamic - GIS - Multiple Data Sources

Multiple Data Sources as input for QGIS – IctDynamic

 

RESTful service

Het schrijven van een RESTful service die bvb reistijden per werknemer terug geeft als response is, met de juiste man op de juiste plek, geen complexe taak en zo’n service kan bovendien in uw bestaande (microservice-like) architectuur worden geïntegreerd.

 

Beslissingsmatrix Mobiliteit

Met deze matrix is het perfect mogelijk om op basis van de verzamelde informatie de meest optimale locatie te bepalen. Elk criterium (individueel te bepalen) wordt een gewicht gegeven (uitgedrukt in procent) en per criterium wordt een quotering gaande van 1 (slecht) tot 3 (goed) gegeven.

Beslissingstabel  Mobiliteit - IctDynamic

Beslissingstabel Mobiliteit

 

 

Conclusie

Als conclusie. Onder andere Open Data maar ook bijkomende utilities staan borg voor een tsunami aan geografisch gerelateerde informatie  die gratis is en die een essentieel element is in een analyse naar locaties van een nieuw of bijkomend kantoor of filiaal. Zo’n analyse kan perfect met een beperkt budget en wij doen graag een vrijblijvende inschatting. Aarzel niet maar e-mail of bel ons.

Kritiek, bemerkingen of eventueel suggesties? Laat graag een commentaar achter en vooral … een ‘like’ wordt altijd erg gewaardeerd.

Wim Van den Brande – zaakvoerder IctDynamic – Edegem – België

 

Keywords: Geopunt, Tomtom, Open Data, Google My Business. 

 

About IctDynamic.Be

IctDynamic designs and develops affordable software applications for the SME We focus on • Java Freelance missions • GIS and geographical solutions • Freelance missions as project manager (certified), analyst, architect, Java software engineer
This entry was posted in Functioneel, GIS, Nederlands and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.