GIS introductie met voorbeeld van een heat map, CartoDB map, QGIS map – deel 1

Deze keer publiceren we een iets meer theoretisch maar hoopvol toch nog steeds praktisch artikel met betrekking tot basis functionaliteit in GIS of Geografische Informatie Systemen. Als publiek mikken we vooral op de KMO eigenaar of de IT of applicatie manager die niet heel vertrouwd is met GIS. We benadrukken ook dat een deel van de gepresenteerde functionaliteit helemaal niet nieuw is.

Slimme selectie van de dichtst bijzijnde objecten

We weten allemaal dat we data kunnen visualiseren op een map en de meeste zijn wellicht al vertrouwd met een spatial query. Het opzoeken van de dichtst bijzijnde objecten is ongetwijfeld de meest elementaire spatial query maar om onze selectie iets meer intelligent te maken besloten we om te werken met twee lagen.

Via één laag bekom je dus het dichts bijzijnde object en via een andere laag wordt dus het verkeer gevisualiseerd (real time verkeersinformatie wordt trouwens voorzien voor de meeste Europese en/of geïndustrialiseerde landen). Met wat extra functionaliteit laten we de eindgebruiker echter ook toe om zelf een polygoon op de map te tekenen en zo de klanten te selecteren die hij, en dit afhankelijk van de file-problematiek, van plan is om te bezoeken.  Het is trouwens perfect mogelijk om de informatie met betrekking tot geselecteerde klanten te koppelen met het CRM systeem. Onze vertegenwoordiger besluit dus om twee klanten voorlopig niet te bezoeken en zal gedurende de komende dagen, via het CRM systeem, pro-actief worden geïnformeerd. Eens de te bezoeken klanten trouwens zijn geselecteerd is het heel makkelijk om de gehele optimale route te laten berekenen en te tonen.

En om onze vertegenwoordiger  nog iets meer te helpen besluiten de dus om enerzijds de openingsuren uit Google Places te halen en anderzijds ook de wandel-instructies te tonen die hij kan gebruiken wanneer hij zijn wagen heeft geparkeerd.

Complex? Niet echt! Waardevol? Toch wel omdat deze functionaliteit eigenlijk ook van op een smartphone of tablet kan worden gebruikt en dus kan worden gebruikt door de vertegenwoordiger wanneer hij niet langer op kantoor is. Bovendien kan men dus perfect bijkomende data zoals klantengegevens uit het ERP of CRM systeem halen.

IctDynamic.Be - Fusion Tables - two layers

Heat map en meerder lagen

Volgende voorbeeld is een ander voorbeeld van selectie van dichts bijzijnde objecten maar locatie is deze keer Sydney en er is nu ook een zogenaamde heat map toegevoegd. Een heat map is a grafische presentatie van data waarbij de individuele waarden worden gebruikt om gebieden af te bakenen.

We hebben dus enerzijds de filialen (voorgesteld door markers) maar aan de andere kant ook alle klanten (voorgesteld door regio’s). Momenteel worden de filialen trouwens met één marker voor gesteld maar, eens men een koppeling zou hebben met het ERP systeem, kan men ook de marker bijvoorbeeld een andere kleur geven en dit afhankelijk van het volume van de verkoop.

IctDynamic  example of heat map  Sydney

Een zogenaamde heat map kan trouwens ook worden voorgesteld met de techniek van clusters. Bij deze vindt men een kaart met de aantallen klanten op totaal basis maar telkens men in zoomt bekomt men een meer specifiek aantal klanten (zogenaamde drill down).

markers cluster

Gebruik van GIS door de gemeente

GIS is dus méér dan een digitale kaartenmachine. Met de recente GIS systemen kan men dus ook heel gemakkelijk thematische kaarten maken en bvb analyses doen op wijken met weinig/veel gebruikers van culturele evenementen of bibliotheken of wijken identificeren waar veel jongeren/ouderen aanwezig zijn en daar ook een aantal faciliteiten voor voorzien. Tegenwoordig bestaan er trouwens, naast de commerciële GIS systemen zoals ArcGIS, ook open source systemen zoals GQIS waardoor men een enorme besparing kan doen op licentiekosten.

Bij deze trouwens een overzicht van het gebruik van GIS door de Vlaamse gemeentes (bron VVSG, 2010) én een overzicht met onder andere het aantal voltijds-equivalenten per gemeente en het aantal GIS toepassingen (gegevens 2013). De tweede kaart is trouwens volledig toegankelijk (click me) en (gratis) gehost via CartoDB.

GIS - gebruik

CartoDB example map

example of map with CartoDB

Spatial Queries

Met spatial queries kan men verschillende soorten relaties (afstand, overlapping) tussen locaties of regio’s uitvoeren. In onder vermeld voorbeeld zie je hoe de winkels van een concurrend bedrijf en liggend in de service area van een filiaal van onze klant worden geïdentificeerd (winkels aangegeven met geel). Deze Spatial Query is uitgevoerd met QGIS (open source GIS applicatie).

IctDynamic - Catchment Area Analyse - QGIS 3

Conclusie

Als conclusie. Wij geloven dus dat GIS heel wat extra mogelijkheden geeft en dit dus tegen billijke of correcte tarieven.

Kritiek, bemerkingen of eventueel suggesties? Laat graag een commentaar achter. Wij vermelden graag dat een volgend artikel wellicht verder ingaat op andere geografische services die via de cloud worden aangeboden zoals optimalisatie van routes of tracking services en gaan zeker ook verder in op een Voronoi diagram of een catchment area. Met deze techniek kan men dus een regio visualiseren waar de bulk van de klanten zich bevinden of kan men de toegankelijkheid van een locatie bepalen. Volgende twee diagrammen lichten trouwens al een tip van de sluier op.

catchment area - example

IctDynamic.Be - catchment area - example distance with QGIS
Keywords: QGIS, thematische kaart, geomarketing vlaanderen, intelligent selecteren van dichts bijzijnde objecten,  nabijgelegen buur, voronoi diagram, catchment area, spatial query. 

About IctDynamic.Be

IctDynamic designs and develops affordable software applications for the SME We focus on • Java Freelance missions • GIS and geographical solutions • Freelance missions as project manager (certified), analyst, architect, Java software engineer
This entry was posted in Functioneel, GIS, KMO and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.