Mobiliteitsscan – Kilometervergoeding – Analyse woon-werk verkeer

Met deze mobiliteitsscan een zeer praktisch en concreet voorbeeld van een geografische toepassing die trouwens is uitgewerkt voor een Belgische dienstenleverancier en eigenlijk  zeer relevant in de recente discussie met betrekking tot mobiliteit. Met deze utility enerzijds en een heat map (in Google Maps of QGis) anderzijds kan u een eenvoudig analyse bekomen van woon-werk-verkeer en ter info zo’n analyse kan al in één werk-dag!

Met deze toepassing is het mogelijk om afstanden en/of reistijden tussen twee locaties op te vragen en dit per type vervoer (wagen, fiets, openbaar vervoer). Voor een optimale gebruiksvriendelijkheid is er gekozen om de oplossing te integreren in een excel bestand. Men kan deze functionaliteit dus omschrijven als ‘berekenen van afstanden in excel’ en die functionaliteit komt trouwens terug in de discussie van de rittenadministratie!

High Level Overview berekening afstanden en tijden

Het boven vermeld schema voorziet trouwens ook andere mogelijkheden tot interfacing. Van-adres en naar-adres kunnen natuurlijk perfect in een web-applicatie of eventueel Google spreadsheet  worden vast gelegd. Bedoeling is sowieso om een request te sturen met adressen of eventueel de coördinaten (longitute, latitude). Wij hebben gekozen om te interfacen tussen Excel en Google maar men kan bvb beslissen om een koppeling op te zetten tussen Google Spreadsheet en MapQuest.

Als antwoord bekomt U dus de afstand en de reistijd en dit dus afhankelijk van het type vervoer. Bekijk even de korte interactieve film met bet betrekking tot het gebruik van de utility.

U kan deze gegevens dus bewaren in uw spreadsheet maar kan ook beslissen om, indien reisafstanden de bron zouden zijn voor facturatiegegevens, die daarna te koppelen aan uw ERP systeem of integratie te bewerkstelligen naar uw BI (Business Intelligence) toepassing.  Bovendien kan uw analyse heel gemakkelijk worden verrijkt door bijvoorbeeld enerzijds een heat map toe te voegen op basis van woon-locatie van uw werknemers maar anderzijds ook door afstanden naar de dichtst bijzijnde P&R locatie te vermelden en/of geplande verkeerswerken (reactieve rapportage) of geplande nieuwe fietspaden (por-actieve rapportage mee te verwerken.

IctDynamic - heatmap Antwerpen

mobiliteitsscan – heat map op basis van locatie werknemers

Mobiliteitsscan - Excel with selection based on driving duration

mobiliteitsscan – Analyse woon-werkverkeer door Excel en interfacing met Google

Toch ook een bemerking met het aantal requesten. Dit is, afhankelijk van de keuze voor Google of MapQuest, beperkt tot 2500 of 5000 per dag én tot 100 per 10 seconden dus het is geen slecht idee om een zogenaamd afrem-mechanisme te voorzien (een architecturaal feature dat sowieso wordt aangeraden in de hedendaagse loosely coupled architectuur).

Bij deze dus het resultaat van een uitgevoerde analyse. U kan dus bepaalde business rules definiëren en bijvoorbeeld besluiten om woon-werkverkeer met de wagen en sneller dan 30 minuten te identificeren en om alternatief vervoer (fiets) te bespreken met de betreffende werknemers. Bovendien krijgt U ook inzicht in mogelijk ongeldige adressen of kan U zelf een stukje data cleaning doen. En finaal, omdat deze utility dus werkt op basis van een van-adres en naar-adres en dus generiek is kan men deze toepassing ook gebruiken om afstanden tussen filialen of  concurrerende bedrijven te meten.

Kritiek, bemerkingen of eventueel suggesties? Laat graag een commentaar achter. Wij vermelden graag dat een volgend artikel wellicht verder ingaat op andere geografische services die via de cloud worden aangeboden zoals optimalisatie van routes of tracking services en denken na over een toepassing die moet toelaten om concurrerende filialen in kaart te brengen en de afstand van concurrentie en aantal concurrenten mee te nemen in de analyse van de omzet per filiaal (zogenaamde locatie analyse). Maar anderzijds …. aarzel niet om zelf suggesties te doen met betrekking tot functionaliteit waar wij ons in kunnen verdiepen!

Trefwoorden: berekening afstanden excel, rittenadministratie excel, rekeningrijden, mobiliteitsbudget,  mobi scan, mobiliteits scan, berekening reistijden excel, kilometervergoeding, reiskosten, reiskostenvergoeding, reiskostendeclaratie, reiskostenformulier, Microsoft Power Query voor Excel.

About IctDynamic.Be

IctDynamic designs and develops affordable software applications for the SME We focus on • Java Freelance missions • GIS and geographical solutions • Freelance missions as project manager (certified), analyst, architect, Java software engineer
This entry was posted in Functioneel, Google, Nederlands and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.