Praktische GIS Toepassing

Bestaat er een correlatie tussen jeugdwerkloosheid enerzijds en inbraken in woningen anderzijds? Een gewaagde stelling die gelukkig niet overeen lijkt te stemmen met de waarheid.

jeugdwerkloosheidsgraad-gemeenten-vlaanderen-2011-and-woninginbraken

We kunnen dit ook bewijzen met een praktische en zeer intuïtieve GIS toepassing. In deze Google Fusion tabel is niet alleen de jeugdwerkloosheid in Vlaanderen aangegeven (cijfers VDAB, 2010) maar kan men ook, per gemeente, via de dikte van de randen die de gemeente afbakenen, nagaan of er veel of weinig inbraken in woningen zijn.  Een dikkere rand stemt dus overeen met een hoog aantal woninginbraken en een dunnere rand geeft dus het omgekeerde weer.

Als conclusie kunnen we dus stellen dat: 

  • de jeugdwerkloosheid in  de steden (Oostende,  Gent, Antwerpen, Genk) inderdaad het hoogste ligt
  • de jeugdwerkloosheid in West-Vlaanderen relatief laag en in Limburg hoog is
  • er niet echt een correlatie is tussen jeugdwerkloosheid  en woninginbraken maar dat er veel woninginbraken zijn op de as Antwerpen – Brussel.

We benadrukken trouwens ook graag onze hoop om zéér snel meer groene plekken te zien met de bevestiging dat jeugdwerkloosheid terug naar een aanvaardbaar minimum wordt herleid. 

Dit is dus een zéér praktisch voorbeeld van Google Fusion Tables. Hiermee kan men dus niet alleen (via iconen) locaties visualiseren maar kan men ook (via zogenaamde polygonen en de KML notatie) regio’s visualiseren. Een regio kan dus overeen stemmen met een land, een wijk, een buurt of zelfs een perceel (in deze kaart is bvb de Grote markt in Brussel als regio gedefinieerd).

Tegenwoordig kan men via afzonderlijke utilities zélf percelen of regio’s tekenen en de resulterende KML dus rechtstreeks in Google Fusion (of andere GIS toepassingen zoals ArcGIS) gebruiken. Een erg duidelijk en praktisch voorbeeld hiervan is de afbakening en de berekening van de oppervlakte van het kasteeldomein ter Linden in Edegem:

Kasteeldomein Ter Linden

Verder benadrukken we nog even de voordelen en extra mogelijkheden van Google Fusion: 

  • Geen licentiekost! Google Fusion  is volledig gratis maar tabellen zijn wel beperkt tot 100MB. In praktijk kan men dus gemakkelijk met duizenden locaties en regio’s werken.
  • Responsiveness! Google Fusion tabellen zijn raadpleegbaar op een PC, tablet of zelfs (goedkope) smartphone met toegang tot internet.
  • Autorisatie! Autorisatie kan door met views en/of meerdere tabellen te werken. Toegegeven, deze autorisatie zou nog uitgebreider kunnen maar Google brengt dus regelmatig nieuwe versies uit.
  • Interfacing! Men kan deze tabellen dus rechtstreeks manueel en/of programmatorisch opladen vanuit Google excel bestanden of men kan zeer gemakkelijk CSV of KML bestanden importeren. Google werkt trouwens momenteel aan bijkomende interfaces om Google Maps met SAP en ArcGIS te koppelen.

Kritiek, bemerkingen of eventueel suggesties? Laat graag een commentaar achter. Wij geven trouwens graag aan dat een volgend artikel zal gaan over de mogelijkheden van GIS en het berekenen van routes en afstanden.

Trefwoorden: KML gemeente België. kaart gemeentes België, map gemeentes België, eenvoudig tekenen regio’s, eenvoudig maken kaart

About IctDynamic.Be

IctDynamic designs and develops affordable software applications for the SME We focus on • Java Freelance missions • GIS and geographical solutions • Freelance missions as project manager (certified), analyst, architect, Java software engineer
This entry was posted in GIS, Google, Nederlands and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.