Google My Business – uitlezen van bedrijfsinformatie

Met Google My Business kan U informatie omtrent uw zaak vlot en kosteloos op Google mappen plaatsen (voor diegene die niet vertrouwd zijn met Google My Business klik hier).  Men kan via een browser queries loslaten op Google Maps in de trend van ‘cloud computing in Belgium’ en men bekomt een aantal overeenkomstige zaken.

Het vernieuwende van onze utility, die verder meer in detail wordt beschreven, is de mogelijkheid om resultaten telkens te kunnen bewaren in bvb excel formaat. Locatie en business type zijn de belangrijkste zoek-argumenten en een bestand met naam, adres,  telefoon-nummer, website en mogelijke reviews zijn het resultaat van je query. Gegevens worden dus via onze utility uit Google My Business gelezen en in een mum van tijd heb je dus, zonder één extra kost, een adressenbestand waarmee je eventueel direct marketing (bvb cold calling) kan starten maar ook de zicht hebt op mogelijke negatieve reviews met betrekking tot een van je zaken.

Example of Effective Usage of Google Places v1.00 (1)

Picture 1: overzicht

Dynamic Query Tool – de query

Zoals aangegeven zijn locatie, business type en ook de radius de 3 parameters waarmee men een query kan doen. Door middel van de google-autocomplete functie  kan men trouwens heel vlot zoeken op locatie.  In onder vermeld voorbeeld is de autocomplete bvb zodanig geconfigureerd dat enkel de Belgische steden worden getoond maar die autocomplete kan natuurlijk even vlot voor steden uit andere landen vermits Google My Business volledig internationaal werkt.

Vervolgens, een heel eenvoudig scherm met de 3 parameters zoals vermeld en een scherm met alle business types zoals gekend door Google My Business.

Google Places Query Tool - EN

Picture 2: query – parameters

business types

Picture 3: Google business types

Dynamic Query Tool – het resultaat

Bij deze, drie voorbeelden met betrekking tot het gebruik van de Dynamic Query Tool. Een adressen bestand met tandartsen in Antwerpen, een adressen bestand met apothekers in Rotterdam en een adressen bestand met bakkerijen in Houston (Verenigde Staten). Het is duidelijk dat er met betrekking tot de geografie weinig of geen beperkingen zijn.

Let ook op een extract van reviews met betrekking tot (erg bekende) winkels (gevonden juni 2013).

Ook een bijkomende functionele-technische bemerking. Door het gebruik van Jquery is er, met een minimum aan inspanning, paginatie bewerkstelligd en kan men bovendien ook op elk veld sorteren of filteren.

Google Places Example Edegem - dentist

Picture 4: Adressen bestand tandartsen Antwerpen

reviews

Picture 5: Positieve en negatieve reviews.

BDMA en BPMN

De Belgian Direct Marketing Association (BDMA) is verantwoordelijk voor het beheer van een centrale bel-me-niet-meer-lijst. De Belgsiche wet verplicht immers bedrijven of organisaties, die via telefoon commerciële aanbiedingen doen, deze lijst te gebruiken.  Momenteel is er nog geen geautomatiseerde link met het BDMA maar deze functionaliteit zou zeker in een volgende versie van de software kunnen worden ingebouwd.

BPMN staat voor Business Process Modelling Notation en volgend schema (resultaat van gebruik van de Modelio software) stelt dus voor hoe de utility, vanuit een business context, zou kunnen worden gebruikt.

Google  Apps BPMN

Picture 6: BPMN  diagram

Toekomst

Deze utility is zeker geen rocket science maar is uiteindelijk slechts het resultaat van enkele dagen werk. Door wat BI gerelateerde functionaliteit toe te voegen en resultaten in een database vast te leggen is het zelfs nog mogelijk om na te gaan wanneer nieuwe ondernemingen zijn opgericht (of ten minste zich hebben aangemeld op Google My Business) en men zou deze functionaliteit ook omgekeerd kunnen gebruiken (opladen van een bestand met alle mogelijke filialen in Google My Business).

Interfacing met LinkedIn, Twitter, Facebook of Google+ om op die manier gerelateerde informatie te extraheren kan even vlot worden gerealiseerd.

Via deze utility willen we dus de mogelijkheden van Google My Business maar vooral sociale media in het algemeen verduidelijken. Het gebruik van sociale media en vooral van data die daarmee beschikbaar worden gesteld wordt ook omschreven als “Big Data” en zou wel eens een nieuw domein kunnen worden waar de komende jaren veel vraag naar gaat ontstaan.

Met betrekking tot licenties mikken wij vooral op verenigingen voor zelfstandigen (Unizo, Voka) dan wel gemeentebesturen met een hart voor de zelfstandige ondernemer. Op die manier kan rapportage in bulk gebeuren en moet niet elke ondernemer zelf opvolging doen. En met betrekking tot hosting mikken wij op een SAAS model.

Interesse in een zeer goedkope licentie op deze software? Voor bijkomende informatie neem gerust contact op via e-mail (info@ictdynamic.be) of via telefoon.

About IctDynamic.Be

IctDynamic designs and develops affordable software applications for the SME We focus on • Java Freelance missions • GIS and geographical solutions • Freelance missions as project manager (certified), analyst, architect, Java software engineer
Gallery | This entry was posted in Google Places, Nederlands and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.